zenklas

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą bei patikimumą ir teikiamų paslaugų kokybę Ignalinos rajone. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota apie 0,945 km vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, kas užtikrins vandens nuostolių, vandens ruošimo ir nuotekų valymo sąnaudų, išlaidų avarijų likvidavimui sumažėjimą, taip pat  pagerės gyvenamosios aplinkos būklė. Projekto metu taip pat bus suinventorizuota ir teisiškai užregistruota apie 120 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, kas leis į įmonės duomenų bazę perkelti aktualią informaciją apie tinklus, trumpinti avarijų šalinimo laiką, realiai ir racionaliai planuoti ir paskirstyti įmonės lėšas, efektyviau planuoti rajono/regiono infrastruktūros plėtros, rekonstrukcijos, remontų ir kt. projektus.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. gruodžio mėn. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos fondų, konkrečiai iš Sanglaudos fondo, lėšų yra skirta 169.000,00 Eur, o 238 141,75 Eur skirs UAB „Ignalinos vanduo“.

 

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IGNALINOS RAJONE“

Peržiūrėti dokumentą