VARTOTOJAMS

Informacija skirta vartotojams

Paslaugų tarifai

UAB „Ignalinos vanduo” informuoja, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. O3E-227 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo” suderintos, o Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2022 m.kovo 24 d. sprendimu Nr. T-60 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” nustatytos UAB „Ignalinos vanduo” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, ir 2022 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.T-88 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymo“, kurios taikomos nuo 2022 m. birželio 1d.

 

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS)

   

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.     Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,77

3,35

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,09

1,32

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,68

2,03

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,85

1,03

2.     Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,72

3,29

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,07

1,29

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,65

2,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,85

1,03

 

ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1.     Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,81

3,40

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,16

1,40

                        nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,65

2,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

2,70

3,27

2.     Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir teikiamą vartotojams

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina

Eur/m³

2,71

3,28

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,06

1,28

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,65

2,00

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

2,70

3,27

          

            

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos  transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina           

Eur/m³

5,70

6,89

iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos  transporto priemonėmis                                 

Eur/m³

4,92

5,95

                          nuotekų valymas                                                            

Eur/m³

0,58

0,70

                          dumblo tvarkymas                                                         

Eur/m³

0,20

0,24

 

Nuotekų surinkimas asenizacijos transporto priemonėmis (Eur su PVM) (Įsigalioja nuo 2021-01-01)

3,5 m³ talpos transporto priemonė 24,14 Eur.

6 m³ talpos transporto priemonė 41,38 Eur.

Už nuotekų surinkimą asenizacijos transportu mokestis sumokamas bankiniu pervedimu į sąskaitą LT29 7300 0100 7486 7917. Mokesčio gavėjas yra UAB „Ignalinos vanduo“, įmonės kodas 155461670. Mokėjimo paskirties lange turi būti įrašoma paslaugos gavėjo vardas, pavardė ir adresas.