VARTOTOJAMS

Informacija skirta vartotojams

Paslaugų tarifai

UAB „Ignalinos vanduo” informuoja, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-973 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo” suderintos, o Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-244 “Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos vanduo” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” nustatytos  UAB „Ignalinos vanduo” perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. Vartotojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2021 m. vasario mėn. ( už 2021 m. sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

 

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS)

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,56

3,10

  iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,06

1,28

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,50

1,82

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,35

1,63

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/butui per mėnesį

0,43

0,52

2. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,34

2,83

  iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0,97

1,17

                           nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,37

1,66

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,74

0,90

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,23

0,28

 

ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,41

2,92

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,05

1,27

                        nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,36

1,65

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

2,37

2,87

2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir teikiamą vartotojams

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,32

2,81

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

0,96

1,16

                        nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,36

1,65

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

2,37

2,87

          

            

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

1. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos  transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina           

Eur/m³

5,70

6,89

iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos  transporto priemonėmis                                 

Eur/m³

4,92

5,95

                          nuotekų valymas                                                            

Eur/m³

0,58

0,70

                          dumblo tvarkymas                                                         

Eur/m³

0,20

0,24

 

Nuotekų surinkimas asenizacijos transporto priemonėmis (Eur su PVM) (Įsigalioja nuo 2021-01-01)

3,5 m³ talpos transporto priemonė 24,14 Eur.

6 m³ talpos transporto priemonė 41,38 Eur.

Už nuotekų surinkimą asenizacijos transportu mokestis sumokamas bankiniu pervedimu į sąskaitą LT29 7300 0100 7486 7917. Mokesčio gavėjas yra UAB „Ignalinos vanduo“, įmonės kodas 155461670. Mokėjimo paskirties lange turi būti įrašoma paslaugos gavėjo vardas, pavardė ir adresas.