VARTOTOJAMS

Informacija skirta vartotojams

Informacija gyventojams, norintiems prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojamų namų valdos ribose svarbiausi žingsniai:

1. Kreiptis į  UAB „Ignalinos vanduo“ dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų ir gauti prisijungimo sąlygas, užpildžius prašymo formą pdf prisijungimo sąlygoms gauti.

2. Kartu su prašymu pateikti: žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo plano kopiją, taip pat bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.

3. Atlikus statybos darbus pagal keliamus reikalavimus, sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Ignalinos vanduo“.