Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

     Uždaroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“, juridinio asmens kodas 155461670, adresas: Turistų g. 30, LT-30138 Ignalina, atšaukia atranką į UAB „Ignalinos vanduo“ valdybos narius, nes paskelbtoji atranka neatitinka tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

Parašyta 2019 Birželio 04, Antradienis 16:24