Naujienos

Naujienos, svarbi informacija

UAB „Ignalinos vanduo“ skelbia pastatų gamybinio-buitinio pastato, pastato-sandėlio, pastato-garažo ir pastato-sandėlio, esančių Turistų g. 30 Ignalinoje,

pardavimą tiesioginiame viešajame aukcione, kuris vyks lapkričio 12 d. 10:00 val., įmonės adresu: Turistų g. 30, Ignalina. Aukciono dalyviai registruojami tą pačią dieną aukciono vietoje nuo 9:00 iki 9:50 val. Parduodamus pastatus galima apžiūrėti 2020 m. lapkričio 4-10 d. nuo 9:00 iki 16:00 val., pranešus atsakingam asmeniui Rimantui Adomėnui telefonu 8 686 72735.

 UAB „IGNALINOS VANDUO“ 2020-11-12  AUKCIONE PARDUODAMAS NEKILNOJAMAS TURTAS

 

         Turto pavadinimas

Pastato bendras plotas

Statybos data

Pradinė pardavimo kaina (Eur.)

Turto buvimo vieta

Pastatas-gamybinis-buitinis pastatas

697,77

1979 m.

64600,00

Turistų g. 30, Ignalina

 

Pastatas-sandėlis

68,89 m²

1988 m.

Turistų g. 30, Ignalina

Pastatas-garažas

94,76 m²

1988 m.

Turistų g. 30, Ignalina 

Pastatas-sandėlis

78,05  m²

1996 m.

Turistų g. 30, Ignalina

 

Aukciono dalyviai fiziniai asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus ne mažiau kaip du aukciono dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui, pakartotinai aukcionas įvyks 2020 m. lapkričio 18 d. 10:00 val. įmonės adresu: Turistų g. 30, Ignalina. Pakartotino aukciono dalyviai registruojami aukciono vietoje tą pačią dieną nuo 9:00 iki 9:50 val.

Atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą tvarka: už aukcione nusipirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į įmonės sąskaitą LT297300010074867917 per 2 darbo dienas po aukciono.

UAB „Ignalinos vanduo“ aukciono vykdymo tvarka.