Ignalinafoto1920x946daroji akcinė bendrovė „Ignalinos vanduo“ buvo įkurta 1992 metais. Vandens centralizuotas tiekimas Ignalinos mieste buvo pradėtas 1979 metais. Vandenį iš pradžių tiekė Vilniaus vandens tiekimo įmonės Ignalinos padalinys, o iki 1991 metų - Utenos vandens tiekimo įmonės Ignalinos padalinys. Bendrovė tiekia vandenį Ignalinos rajono gyventojams ir įmonėms, surenka ir valo nuotekas. Įmonėje dirba 40 darbuotojų.
Pagrindinis bendrovės tikslas – tiekti vartotojams kokybišką, atitinkantį Lietuvos higienos normas HN 24:2003 „ Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ geriamąjį vandenį bei surinkti ir išvalyti buitines nuotekas, kad jos atitiktų aplinkosauginius reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

UAB „Ignalinos vanduo“ eksploatuoja 36 vandenvietes, 311,0 km vandentiekio tinklų, 17 nuotekų valymo įrenginių, 112,0 km nuotekų tinklų.

2010-02-25 pradėjo veikti UAB "Ignalinos vanduo" internetinė svetainė.
 
 

UAB Ignalinos vanduo

Laisvės g. 32, 30106 Ignalina